Par mums

  Biedrības „RODACY” darbības apraksts.

  Latvijas Poļu Savienības nodaļa Jēkabpilī darbojas kopš 1990.gada, kad tika dibināta ar Itas Kozakevičas līdzdalību. Biedrība “Rodacy” pārreģistrēta 2006.gadā. Tās mērķis saglabāt poļu valodu, tradīcijas, kristīgās vērtības, strādāt ar bērniem un vecāko paaudzi, integrēties latviešu sabiedrībā, uzturēt sakarus ar tautiešiem Polijā, veidot dialogu ar sabiedrību un valsts pārvaldes institūcijām.

  Darbības sākumā tika organizēta svētdienas skola bērniem un pieaugušajiem, savākta bibliotēka. 1993.gadā ar biedrības aktīvu palīdzību izveidota poļu skola, kas deva iespēju bērniem mācīties dzimtajā poļu valodā un valsts valodā un veiksmīgi integrēties sabiedrībā. Pilsonības iegūšanai tika rīkoti latviešu valodas kursi.

  Tiek praktizēta ikgadējo svētku svinēšana - Polijas un Latvijas Neatkarības dienas, Jāņa Pāvila II piemiņas diena, Polonijas diena – veltīta poļiem, dzīvojošiem ārpus Polijas valsts robežas. Tautas svētkos - Lieldienās, Ziemassvētkos, „Andžeiki” (Andreja diena), Miķeļos (ražas svētkos) tiek koptas poļu tautas tradīcijas. 2012.gadā ražas svētkus svinējām kopā ar krievu, ukraiņu, baltkrievu biedrībām.

  Poļu biedrības vokālais ansamblis “Rodacy” piedalās pilsētas svētkos, poļu kultūras festivālā Pasienā, Ziemassvētku dziesmu festivālā Krāslavā, dzied dažādos pasākumos katoļu baznīcā. 2011.gada oktobri ir dibināts deju kolektīvs, kas kopā ar ansambli 2012.gadā uzstājās mazākumtautību kolektīvu festivālā Polijas pilsētā Prszerosl un festivālā „Latgales vainags” Latvijā, Indrā. Abi kolektīvi 2013.gadā 3.februārī piedalījās mazākumtautību kolektīvu skatē Jelgavā, saņēma 1. un 2. pakāpes diplomus, un XXV Latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos.

  Kopā ar citām Jēkabpils mazākumtautību biedrībām tiek organizēti labdarības koncerti Jēkabpils pansionātā, draudzības vakari, svētku pasākumi. 2012.gadā vasarā piedalījās Jēkabpilī rīkotājā starptautiskajā ukraiņu kultūras festivālā „ Červona kalina”, bet decembrī kopā ar baltkrievu biedrību „ Spatkanne” rīkojām Ziemassvētku koncertu Mežarē (Krustpils novads).

  No 2010.gada tiek rīkotas bērnu un jauniešu vasaras nometnes visu Jēkabpils pilsētas skolu skolniekiem, kas veicina to integrāciju sabiedrībā. Kopā ar Attīstības aģentūru „ Pieci” 2010.gadā realizēts LSIF projekts dažādu skolu skolniekiem „Uzzinu, piedalos un sadarbojos.”

  Katru mācību gadu kopā ar pasniedzēju no Polijas organizējam poļu valodas kursus pieaugušiem. Ar 2012.gada decembrī biedrība jēkabpiliešiem piedāvā 100 jautājumu konkursu par Polijas vēsturi, kultūru, valodu.

  Biedrība kā sadarbības partneris ir piedalījies projektā „Starpkultūru dialoga gads Jēkabpils rajonā” (realizēja Attīstības aģentūra „Pieci”), sniedza informāciju par aktīvajiem poļiem, kuri dzīvo un strādā Jēkabpilī, projektā „Sabiedrības informēšanas pasākumi etniskās integrācijas veicināšanai Vidusdaugavas reģionā” (realizēja SIA „RK Media”) biedrība iesaistījās projekta pasākumos, sagatavoja informāciju presei, aktīvākie biedri iesaistījās kā dalībnieki, sniedzot informāciju par sevi kā aktīviem mazākumtautību pārstāvjiem, kuri veiksmīgi integrējušies Latvijā. Projektā „Etnisko integrāciju veicinošs pasākums Jēkabpilī” (realizēja Attīstības aģentūra „ Pieci”), biedrības ansamblis sniedza priekšnesumu.

  2012.gada septembrī viens biedrības pārstāvis piedalījās 40 stundu projektu sagatavošanas apmācībās Polijā, Sandomiežā.